Digitalisering in de bouw: het mes dat aan drie kanten snijdt