Posts van Redactie

Einde aan de naïeve outsourcing?

Bijna de helft van de trajecten in outsourcing mislukt. Sinds eind 2014 is er een ISO-richtlijn die daar verandering in moet brengen. Duurzame relaties, flexibiliteit en waardecreatie staan centraal. Internationale standaard voor outsourcing Outsourcing is hard werken, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. En precies daar gaat het vaak mis. Nadat het contract is getekend, verdwijnt het in de la en denken sommige opdrachtgevers er niet meer naar om te hoeven

Data opslag, online of juist niet?

Alles wat openbaar mag worden kan in de cloud gezet worden, maar de rest niet. De vorm van data opslag verschilt per organisatie of dienst. “Het classificeren is lastig. Want heb je te laag ingezet, dan is het lastig te verhogen. Je gegevens liggen dan al op straat”, zegt Brenno de Winter, onderzoeksjournalist op het gebied van ICT en beveiliging. Beveiligingsproblemen Bij persoonsgegevens is het wettelijk verplicht dat er sprake

De digitale overheid, wat is de stand van zaken?

In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. Hoe ver is de digitale overheid anno 2016? Visiebrief digitale overheid 2017 In de Visiebrief digitale overheid 2017 beschrijft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe de overheid

E-procurement ontwikkelt zich razendsnel

Beter inzicht in de kosten, een efficiëntere workflow en meer controle: het zijn onmiskenbaar de grote voordelen van de digitalisering en automatisering van het inkoopproces. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van e-procurement? En welke valkuilen zijn er? E-procurement kun je grofweg verdelen in systemen die het strategische en die het operationele inkoopproces ondersteunen. 1. Het strategische inkoopproces Onder het strategische deel vallen bijvoorbeeld software voor spendanalyses en software

Best Value Procurement: de expert aan het roer

Een goed inkoopproces vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met goed leiderschap. Wie experts ruimte en waardering geeft, en dus gebruik maakt van hun expertise, kan bijna zonder uitzondering rekenen op een kwalitatief uitstekend product voor een zo laag mogelijke prijs: oftewel Best Value Procurement (BVP). Wie experts de regels voorschrijft en zich op detailniveau bemoeit met de inhoud, kort gezegd MDC (management, direction & control) uitoefent, vernietigt de creativiteit en betrokkenheid.

Samenwerking is essentieel voor succes

Goede informatie is belangrijk. Op het juiste moment over de juiste informatie kunnen beschikken is essentieel. Alleen dan kunnen bestuurders goede beslissingen nemen, ondernemers zaken doen en burgers meedenken over en reageren op zaken die hen aangaan. Dat vereist van de overheid niet alleen een optimale digitalisering maar ook een uitstekend informatiemanagement. Om dat te bereiken is al vanaf de eerste stap samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Risico van

De transitie van HR

HR heeft als belangrijkste taken de organisatie te voorzien van goede en gemotiveerde medewerkers en hen binnen de organisatie succesvol te laten zijn. Maar wie enthousiast binnenkomt, wordt vaak geconfronteerd met voorschriften en voorwaarden die medewerkers niet tot bloei brengen maar juist in hun groei en enthousiasme beperken. Om het volledige potentieel van mensen te benutten, en zo de organisatie te laten groeien, is een verandering nodig van HR. Verandering

Tijd voor een serieuze aanpak van cybersecurity

“Niemand heeft een beeld van het totale internetgebruik en de daaraan gekoppelde risico’s. De gebruikers niet, maar ook de hoogste autoriteiten en slimste denktanks niet. Het wordt daarom tijd dat we de risico’s van cyberspace serieus gaan nemen en structureel aanpakken”, zegt Jan van den Berg over cybersecurity. De opkomst van cybersecurity Van den Berg is hoogleraar Cyber Security aan de TU Delft. “Vrijwel alles wat we vandaag de dag

Beleggen voor je pensioen

Wie tegenwoordig na zijn 65e verjaardag nog verzekerd wil zijn van een redelijk inkomen, ontkomt er bijna niet aan. Hoe kan je beleggen voor je pensioen? Nieuwe wetten, nieuwe werkgevers Elke drie à vier jaar krijgt ons land bij wet een nieuwe regering. En dat betekent nieuwe inzichten en nieuwe regels. Enerzijds mooi dat de voortdurend veranderende maatschappij de kans krijgt om geregeld nieuwe leiders te kiezen, anderzijds is ‘de

Met een stappenplan je sales verbeteren

Er is geen ideaal scenario waarmee je gegarandeerd de beste verkoopresultaten behaalt. Je realiseert meer sales aan de hand van een goed uitgedacht en op het bedrijf afgestemd stappenplan. Maar goede sales is vooral persoonsafhankelijk en een intelligente verkoper creëert zijn eigen stappenplan. Wat is een goede verkoper? “Een goede verkoper kan zich inleven in de situatie van de koper en speelt daar met zijn aanbod op in”, legt professor

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'