In deze uitgave kom je van alles te weten over de ontwikkelingen en uitdagingen van assetmanagement. We nemen de levenscyclus, de voordelen en de dynamische toekomst van assets onder de loep. Ook wordt duidelijk of digitalisering van assetmanagement een vloek of zegen is.

Klik op de afbeelding om de e-paper te bekijken

Inhoudsopgave

De ijzersterke infrastructuur van Nederland

Een gastbijdrage van minister Melanie Schultz over de infrastructuur van Nederland en de uitdagingen voor de toekomst.

  

Lees verder op pagina 2

De toekomst van onze industrie

Maar liefst 44 procent van de industriële assets bereikt binnen tien jaar het einde van hun levensduur. En dat terwijl industrie de spil van de Europese economie is volgens de Europese Commissie. Hoogste tijd dus om de noodklok te luiden en actie te ondernemen.

  

Lees verder op pagina 4

'Pure winst door het delen van kennis'

De renovatie van de Velsertunnel is in volle gang. De impact voor de omgeving wordt beperkt door omleidingsroutes en een goede voorbereiding van het traject, wat dagelijkse verkeersinfarcten voorkomt. Bij zo’n groot project moeten de betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, provincie en bouwbedrijven, alle benodigde kennis makkelijk kunnen uitwisselen.

  

Lees verder op pagina 6

Kwalitatief assetmanagement onmisbaar voor het bedrijf

Het goed managen van je assets, ook wel assetmanagement genoemd, draait niet alleen om goed gebruik, maar ook om het beheer van je assets. De uitgangspositie daarbij is zo laag mogelijke onderhouds- en vervangingskosten.

  

Lees verder op pagina 7

De levenscyclus van assets onder de loep

We gaan van het gefragmenteerd managen van kapitaalintensieve goederen naar integraal assetmanagement, waarbij er wordt gekeken naar de gehele levenscyclus van kapitaalintensieve goederen. Dus van planning en voorbereiding tot bouw, aanschaf en beheer; onderhoud en vervanging en zelfs afbraak van het object.
  

Lees verder op pagina 10

Meer rolmodellen in de techniek nodig

In de periode 1985-1989 verdubbelde het percentage vrouwelijke studenten Civiele Techniek in Delft tot 16 procent. Die emancipatie van vrouwen in de techniek lijkt tot stilstand gekomen. Aan de Universiteit Twente is in 2016 slechts 18 procent van de studenten vrouw. Marjolein Dohmen-Janssen van de UT: “Dat is nog een mooi cijfer: bij sommige opleidingen is dat slechts 5 tot 10 procent.”
  

Lees verder op pagina 15

Volop ontwikkeling in assetmanagement

If it ain’t broke, don’t fix it: voor grote opdrachtgevers in de Nederlandse infrastructuur als ProRail en Rijkswaterstaat gaat deze levenswijsheid niet zuiver meer op. Veel meer is tegenwoordig sprake van preventief en zelfs predicatief onderhoud om problemen op de lange duur te voorkomen. Gericht assetmanagement dus en een groeiende behoefte aan ketensamenwerking. Er zijn echter ook beren op ’s rijks wegen.
  

Lees verder op pagina 16

Vergrijzing infrastructuur opgave voor Nederland

De vraag is of het haalbaar is oude infrastructuur allemaal op tijd te vervangen of op te knappen. Hierbij hebben het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en lokale en landelijke overheden een gedeelde verantwoordelijkheid om enerzijds te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan en anderzijds te zorgen dat er efficiënt met geld wordt omgegaan en geen onnodige kostbare projecten worden aangegaan.
  

Lees verder op pagina 20

Digitalisering assetmanagement: vloek of zegen?

Belangrijkste drijvende krachten achter de ontwikkeling van onderhoud en beheer naar assetmanagement met total cost of ownership en predictive maintenance zijn kostenbesparing en controle. Met data valt veel te verdienen, maar is die informatie wel altijd nuttig?
  

Lees verder op pagina 24